Hướng dẫn - Kinh nghiệm

Hướng dẫn cách trồng và chăm sóc sen đá, trồng sen đá ra hoa, cách nhân giống sen đá, chữa và phòng ngừa các bệnh thường gặp như rụng lá, vàng lá, úng nước.